Quyết định đưa vào di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Quyết định đưa vào di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Ngày đăng: 19/04/2024 08:15 AM

    Ngày 18/04/2023 tại Bảo tàng Vĩnh Long vừa diễn ra quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:


    1. "Lễ hội truyền thống lễ hội Văn Thánh Miếu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long".
    2. "Nghệ thuật trình diễn dân gian nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long".