Chính sách hủy và hoàn trả

Chính sách hủy và hoàn trả

Ngày đăng: 04/02/2024 12:45 PM

  Đối với khách lẻ :

   -   Hủy trước từ 2-3 ngày trước khi đoàn đến bồi thường 50% trên tổng giá tour

  -    Hủy trước từ 1- cùng ngày đoàn đến bồi thường 100% trên tổng giá tour

  Đối với series khách đoàn :

  -          Hủy trước từ 10 ngày đoàn đến bồi thường 30% trên tổng giá tour

  -          Hủy trước từ 6-9 ngày đoàn đến bồi thường 40% trên tổng giá tour

  -          Hủy trước từ 2-5 ngày đoàn đến bồi thường 50% trên tổng giá tour

  -          Hủy trước từ 1- cùng ngày đoàn đến bồi thường 100% trên tổng giá tour