Đoàn sinh viên Jess Dubai xây nhà hỗ trợ bà con tại cù lao An Bình.

Đoàn sinh viên Jess Dubai xây nhà hỗ trợ bà con tại cù lao An Bình.

Ngày đăng: 26/02/2024 10:10 AM

    Đoàn sinh viên Jess Dubai trải nghiệm tại Út Trinh 3N2D và xây dựng nhà cho bà con tại cù lao An Bình vào những ngày sau tết mồng 8,9,10.
    Link xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=Cd1vyW5BRkk&t=11s