Chạm sách miệt vườn kỳ 8

Chạm sách miệt vườn kỳ 8

Ngày đăng: 10/07/2024 09:36 AM

    Đã diễn ra, ngày 07/07 tại Homestay Út Trinh diễn ra Chạm sách miệt vườn kỳ 8


    6 sinh viên FPT điều phối toàn bộ chương trình

    Phiên 1 - sinh viên truyền cảm hứng đọc sách cũng như lắng nghe trao đổi những vấn đề có liên quan đến 1 cuốn sách chủ đề.