WELCOME TO THAILAND - DAY 1: (24/03/2025) - BURAPHA UNIVERSITY.

WELCOME TO THAILAND - DAY 1: (24/03/2025) - BURAPHA UNIVERSITY.

Ngày đăng: 02/04/2024 10:14 AM

    WELCOM TO THAILAND

     

    Út Trinh và Team Bến Tre đã đến Thái Lan và được chào đón rất trang trọng bởi Thầy Art và các Giảng viên Trường ĐH BURAPHA - Tỉnh Chon Buri. Sẽ có 1 tuần tập huấn, đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm các điểm làm du lịch khu vực ven biển Pattaya theo chương trình hợp tác và đào tạo cho Huyện Bình Đại, Bến Tre.