Út đón tiếp mấy đứa em về Cái Bè - Vĩnh Long khảo sát lại tuyến tham quan này.

Út đón tiếp mấy đứa em về Cái Bè - Vĩnh Long khảo sát lại tuyến tham quan này.

Ngày đăng: 04/07/2024 04:02 PM

    Út đón tiếp mấy đứa em về Cái Bè - Vĩnh Long khảo sát lại tuyến tham quan này.

    Nhà Út đang có một số loại trái cây: mận, nhãn xuồng, nhãn tím, măng cụt... để ngắm chụp hình 😜!