MeKong Travel là công ty du lịch đầu tiên khai thác tuyến du lịch Vương Quốc Đỏ