Quyết tâm mang điều mới lạ, hiệu quả cho du lịch tỉnh Bến Tre!

Quyết tâm mang điều mới lạ, hiệu quả cho du lịch tỉnh Bến Tre!

Ngày đăng: 10/05/2024 09:14 AM

  Team Bình Đại và Sở VHTT&DL, TTXT DL Bến Tre họp tổng kết và đưa ra chương trình hành động để thực hiện cam kết sau chuyến đi tập huấn Thái Lan vừa qua!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quyết tâm mang điều mới lạ, hiệu quả cho du lịch tỉnh nhà!