* Ngày 2: 13/6 GIAO LƯU VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG

* Ngày 2: 13/6 GIAO LƯU VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG

Ngày đăng: 04/07/2024 02:47 PM

    * Ngày 2: 13/6: GIAO LƯU VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG

    Người miền xuôi lên giao lưu người miền núi😍

    Thực sự bây giờ các điểm giao lưu văn hóa cồng chiêng không còn nét đặc trưng xưa mà bị sân khấu hóa. Các điểm giao lưu rất đông, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người, rất hoành tráng với âm thanh ánh sáng, làm cho cuộc giao lưu không còn gần gũi như xưa nữa! Các team cũng ngại khi lên sân khấu giao lưu...

    Mekong Travel đã trải nghiệm dịch vụ cùng nhóm lớn, nhưng sau đó Út Bình Út Trinh đã tự tạo 1 kiểu giao lưu rất khác, rất riêng, rất vui và ấm áp dành cho nhân viên của mình...