Ngại chi nắng nóng, ngại chi dơ tay, sình đất...

Ngại chi nắng nóng, ngại chi dơ tay, sình đất...

Ngày đăng: 08/05/2024 08:21 AM

  Ngại chi nắng nóng, ngại chi dơ tay, sình đất...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Con gái Út Quỳnh và các bạn Học sinh Úc đã chung tay xây dựng cho bà con trên cù lao An Bình những ngôi nhà ấm áp, vững chắc, với bao yêu thương từ tấm lòng bao la tình nghĩa...!!!

  THƯƠNG ! ❤️❤️