Lớp AV.K21 Hội ngộ Phần 2: Chiều 29/6

Lớp AV.K21 Hội ngộ Phần 2: Chiều 29/6

Ngày đăng: 05/07/2024 09:56 AM

    Lớp AV.K21 Hội ngộ

    Phần 2: Chiều 29/6

    Đi ghe máy đuôi tôm, xuyên qua kênh rạch nhỏ, những cung đường rất đẹp...