🍀KN 25 năm ngày ra trường (1999-2024)🍀

🍀KN 25 năm ngày ra trường (1999-2024)🍀

Ngày đăng: 05/07/2024 09:46 AM

    🍀KN 25 năm ngày ra trường (1999-2024)🍀

    LỚP ANH VĂN KHÓA 21 HỘI NGỘ TẠI NHÀ ÚT TRINH VĨNH LONG 2N1Đ (29-30/6)

    Part 1: Đón các bạn từ Tp Vĩnh Long sang Út Trinh Homestay, ăn trưa, thay bà ba đi chơi...