HÔM NAY ÚT VỀ PHÁT NƯỚC UỐNG CHO BÀ CON XÃ LONG HÒA, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE. ĐÂY LÀ QUÊ NỘI CỦA ÚT TRINH.

HÔM NAY ÚT VỀ PHÁT NƯỚC UỐNG CHO BÀ CON XÃ LONG HÒA, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE. ĐÂY LÀ QUÊ NỘI CỦA ÚT TRINH.

Ngày đăng: 27/04/2024 11:17 AM

    HÔM NAY ÚT VỀ PHÁT NƯỚC UỐNG CHO BÀ CON XÃ LONG HÒA, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE.

    ĐÂY LÀ QUÊ NỘI CỦA ÚT TRINH.

     

     

    Hy vọng đây là đợt tặng nước cuối cùng và Trời sẽ mưa cho cây cối và ngưòi dân quê Út đang trông chờ !