Gỏi gà măng cụt

Gỏi gà măng cụt

Ngày đăng: 06/05/2024 02:44 PM

  CÓ AI THÈM MÓN NÀY HÔNG TA! 😜🥰😘

     Măng cụt nhà út có lai rai rồi, năm nay không nhiều, chắc do nước mặn có lên tới đây nên nó bị rụng nhiều lắm...

  Dìa đây ăn GỎI GÀ MĂNG CỤT với út ngen!
  👉 Gà thả vườn, tối ngủ cây chôm chôm
  👉 Măng cụt nhà út, hái xuống ăn liền