CÁM ƠN CHỊ NHÀN + ANH TONY & THẦY CÔ GIÁO, HỌC SINH TRƯỜNG SINGAPORE

CÁM ƠN CHỊ NHÀN + ANH TONY & THẦY CÔ GIÁO, HỌC SINH TRƯỜNG SINGAPORE

Ngày đăng: 04/06/2024 09:19 AM

    CÁM ƠN CHỊ NHÀN + ANH TONY & THẦY CÔ GIÁO, HỌC SINH TRƯỜNG SINGAPORE

     


    Sáng nay, Nhà bếp Út Trinh nhận nhiều quà của khách, vui lắm 😜🥰