ALEX TOUR và các anh, chị lữ hành đã khai xuân đầu tiên tại Út Trinh Homestay.