Ngắm Hoàng Hôn Trên Dòng Sông Cổ Chiên Ngắm Nhìn 2 Cầu Mỹ Thuận

Ngắm Hoàng Hôn Trên Dòng Sông Cổ Chiên Ngắm Nhìn 2 Cầu Mỹ Thuận

Ngày đăng: 25/02/2024 01:30 PM

    Khi chiều dần buông xuống, là lúc chúng ta cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên sông. Về Vĩnh Long ngắm nhìn dòng sông về chiều cùng Út ngen!

    Xem các chương trình thêm tại: http://uttrinhhomestay.com/dat-tour